Infrarakentaminen

Lektar on palvellut rakennus- ja infra-alalla asiakkaita jo yli 20 vuotta. Vuonna 2012 perustettiin Lektarin infrarakentamisen osasto vastaamaan rakennusalan kiristyviin laatuvaatimuksiin ja asiakkaiden vaativampiin tarpeisiin. Insinöörimme auttavat infraprojekteissa eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa sekä vaativienkin ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lektar Infra palvelee, tarvitset sitten materiaaleja tai suunnitteluapua. Mitoitamme ja toimitamme mm. stabilointirakenteet, geotekstiilit sekä pohjaveden suojausrakenteet yhdyskuntarakentamiseen ja kaivosteollisuuden tarpeisiin.