Geoverkot

 • Geoverkot/lujiteverkot

  Geoverkot eli lujiteverkot ovat polymeereistä valmistettuja verkkoja, joita käytetään maan stabilointiin ja lujittamiseen. Geoverkot kehitti 80-luvulla Tensar Corporation, joka sitä ennen tunnettiin nimellä Netlon. Verkkojen toiminta perustuu murskeen ja verkon vuorovaikutukseen: kun kiviainespartikkelit lukkiutuvat verkon silmäaukkoihin, ei kiviaineksen sivuttaissiirtymää pääse tapahtumaan ja murskepatjan kantavuus paranee merkittävästi. Geoverkot ovat ihanteellisia pehmeikkörakentamisessa esim. rakennettaessa teitä pehmeille savialueille tai turvesoille. Geoverkoilla voidaan toteuttaa hyvinkin vaativia lujitettuja rakenteita, kuten pilaripaalulaattoja ja jyrkkien luiskien stabilointia.  

  Geoverkkojen käyttö pidentää tien käyttöikää ja vähentää kunnossapidon tarvetta. Mitoitamme Tensarin Triax-verkot kaikkiin projekteihin väylärakentamisesta aina kaivosteollisuuden tarpeisiin. 

  Lektar Oy tarjoaa suunnitteluapua ja koulutusta geosynteettisten tuotteiden käyttöön ja mitoitukseen.

  Lisätietoja Tensar Triax

   

  Geoverkot